Om Jan Eriksson Psykologkonsult AB

Jan Eriksson Psykologkonsult AB, är en psykologverksamhet med inriktning mot kognitiv beteendeterapi (KBT) i Eskilstuna som erbjuder

  • KBT för privatpersoner
  • Handledning för yrkesgrupper inom främst hälso-/sjukvård samt för psykologstuderande
  • Föreläsningar och utbildning inom, inom t ex sömn, stress, tillämpad beteendeanalys mm
  • Chefscoachning gällande personal- och organisationsprocesser samt ledarskapsfrågor
  • Idrottspsykologisk rådgivning

Avtal med Region Sörmland finns.

Utmärkt information om Kognitiv beteende terapi hittar du här

Kont@kt

Du kan även kontakta mig på:
telefon: 0733-447 997
mail: jan.psykologkonsult@gmail.com

Besöksadress:
Kyrkans Hus, Smörparken
63220 Eskilstuna


Om mig

Jan Eriksson
Leg. Psykolog
Leg. Psykoterapeut
Handledarutbildad -KBT

Adjunkt och lärare i Psykoterapi på Örebro Universitet