Om mig

Jan Eriksson
Leg. Psykolog
Leg. Psykoterapeut
Handledarutbildad -KBT

Adjunkt och lärare i Psykoterapi på Örebro Universitet